Watching Product ( WP ) tacirleri bir araya getiren, taraflar arasında ticari araştırma, sözleşme yapımı, alım, satım, sevkiyat, seyahat ve korunma aşamalarında ürün ve üretim kontrol ve gözetimi yapan uluslararası çalışan bir firmadır.

 WP'nin sağladığı avantajlar :

WP, basiretli bir işadamının prensipleriyle çalışan, taraflar arasında ticari ilişkiler esnasında ortaya çıkabilecek sorunların çıkmaması için önlem alma konusunda veya ortaya çıkmış olan rahatsızlığın anında ve mahallinde giderilmesi için bu noktada devreye girerek sorunların daha da büyümesini zaman kaybetmeden önlemek ve ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla önleyici ve uzlaştırıcı tedbirler alma konusunda danışmanlık hizmetleri verir.  WP, bu yolla ortaya çıkabilecek hukuksal anlaşmazlıkları önlemek ve tarafları muhtemel bir ekonomik yıkımdan korumak için hasar tutarının en aza indirgenmesi sağlar. WP, etraflıca düşünerek, titiz, planlı ve önlem alıcı şekilde hareket ederek yapılacak tüm ilişkileri kolaylaştırır ve sürekli olmasını sağlar.

Rende yapılan yerde talaş oluşur” düşüncesinden yola çıkarak, hayatın olağan akışı içerisinde olduğu gibi ticari ilişkilerde de kasıtlı yada kasıtsız sorunların ortaya çıkacağını hepimiz bilmekteyiz. WP, bu sorunların en aza çekilebilmesi için projenin doğru bir şekilde ve tüm aramalarıyla birlikte yazılırken, teferruatlı ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak tanımlanmasına yardımcı olur. WP, özellikle bu konuda çok titiz davranarak, kültürel ve yöresel farklılıklar nedeniyle tarafların sözleşmeden kaynaklanan edimler yerine getirilirken diğer taraftan beklentilerinin farkli olabileceğini bildiği için, sözleşmelerin hazırlanmasında kültürler, yöreler üstü ve uluslararası normlara uygun bir şekilde yapılmasına danışmanlık hizmeti verir ve bunun denetimini işin mahallinde yapar.

Küçük ve orta ölçekli firmalar bu işleri iş mahallinde ekonomik bir şekilde yapamadıkları için bu noktada WP' in profesyonel bir şekilde sunduğu hizmetlerden faydalanarak ayrı bir avantaja sahip olurlar. Çünkü WP, burada tam bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir.


WP'nin Faaliyet alanı:

 • Uluslararası ticaret yapmak, özel kişileri ve ticari müesseseleri faaliyet verdikleri alanda aynı faaliyeti verenler ile uluslararası bir düzeyde bir araya getirmek ve ticaret yapmalarını sağlamak

 • Taraflar arasında düşünülen ve planlanan ticari ilişkinin teknik, personel ve finansal donanım açısından yapılabilirliğinin ve kalıcı olabilirliğinin ön araştırmasını yapmak ve rapor etmek

 • Ürünün tanıtım ve sunum aşamalarının organize edilmesine danışmanlık hizmeti vermek

 • Yapılacak sözleşmenin tarafların isteği doğrultusundaki tüm ayrıntılarının en baştan, oluşum aşamasında uluslararası hukuk normlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak

 • Ürün analizlerinin yapılıp, farklı analizlerin toplanmasına eşlik etmek

 • Üretimin ara aşamalarını takip ve rapor etmek

 • Kişilerin ve ürünün uluslararası seyahat ve sevkiyatını karadan, havadan ve denizden organize ederek bu konularda da takip ve korunmalarında aktiv danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmak

 • Ödeme trafiğinin takibini ve denetimini yapmak

 • Sevkiyat sonrası gerektiğinde garanti şartlarının yerine getirilmesinde danışmanlık hizmetleri vermek

 • Özel kişiler ve ticari müesseselerin ilişkilerinde ortaya çıkabilecek veya çıkmış olan tüm uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla giderilmesinde mediasyon hizmeti vermek.

 • ve benzeri danışmanlık hizmetleri sunmak.
   

  WP işi kimden alır? :

  WP, ticaret yapmak isteyen veya yapan tacirlerden bir tarafın ya da her iki tarafın beraberce talebi üzerine çalışmalarına başlar.

  WP'nin hedef kitlesi:

  WP, öncelikle Almanya' da ve almanca konuşan ülkelerde olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye' de faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanmakla birlikte, istisnai durumlarda tüm diğer ülkelerde ticaret yapan firmalara da profesyonelce hizmet verebilmek üzere kurulmuş bir firmadır.

  Eğer hakkımızda daha fazla aydınlatıcı bilgi edinmek istiyorsanız lütfen çekinmeden bize yazın. İlk görüşme tüm kişiler için kesinlikle ve her zaman ücretsiz sunulmaktadır.

 

kurtguener@gmail.com